3. Phàm là trước mặt không dám nói thì bên sau cũng không nên nói, bởi vì trước mặt thừa nhận nhưng sau lưng phỉ báng thì thật đáng hổ thẹn.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info