57. ĐI TÌM ĐẠO LÝ SÂU XA

Thương Lý tử rất thích huyền học, đem rất nhiều tiền đi vân du thiên hạ, chỉ cần thấy người đội mũ màu vàng thì xá lạy cầu học đạo huyền lý sâu xa.

Có một tên bịp bợm thấy cái túi đầy tiền kêu lẻng xẻng của ông ta, bèn nói:

- “Tôi rất am hiểu huyền học, chỉ cần ông theo tôi đi chơi thì tôi sẽ dạy cho ông.”

Lý tử bèn mang tấm lòng thành tâm thành ý theo tên bịp đi du lãm. Một hôm đi đến bên sông, tên bịp bợm nghĩ rằng thời cơ đã đến, bèn nói:

- “Huyền học ở trên cột buồm của chiếc thuyền mộc kia, ông đi lên tìm là được”.

Lý tử bèn đem túi tiền bỏ dưới cột buồm, tự mình ôm cột buồm mà trèo lên, tên bịp bợm ở dưới luôn miệng thúc giục:

- “Trèo lên, trèo lên”.

Lý tử không thể trèo lên cao được nữa, đột nhiên hiểu ra được và ôm cột buồm lớn tiếng hoan hô:

- “Tìm ra rồi, tìm ra rồi”.

Tên bịp cầm bao tiền chạy mất, Lý tử sau khi xuống khỏi cột buồm lại còn tiếp tục mừng vui, người đi đường nói:

- “Ái dà, ông phát điên rồi ạ, nó là tên đại bịp, ăn cắp túi tiền của ông và chạy rồi”.

Nhưng Lý tử vẫn cứ lớn tiếng hoan hô:

- “Nó là thầy dạy của tôi, thầy dạy của tôi ! Đó chính là huyền lý mà nó dạy tôi đấy ạ !”

(Quyền tử)

Suy tư 58:

Có người đi tìm cái huyền nhiệm ở trong sách vở nên miệt mài tìm kiếm, đến nỗi không biết nhân tình thế thái là gì; có người thích tìm sự cao sâu của đạo lý nên đi vào rừng tìm tiên tìm phật để đạt đạo; có người mai danh ẩn tích để tìm sự huyền lý trong vũ trụ.v.v...

Người hiểu biết lẽ sâu xa của đạo lý là người biết tha thứ trước, vì họ đã khiêm tốn tự nhận mình cũng là một con người bất toàn như những người khác, họ chính là những người Ki-tô hữu học hỏi lẽ mầu nhiệm cao xa của đạo lý nơi Đức Chúa Giê-su, đó chính là biết kính mến Thiên Chúa và yêu thương người thân cận như chính mình vậy.

Đạo lý sâu xa không ở bên trong rừng trong núi, cũng không ở trong sách trong vở, nhưng ở ngay trong lòng của mỗi người, đó là khi chúng ta có một quả tim nhân hậu và khiêm tốn của Đức Chúa Giê-su, Đấng cứu chuộc chúng ta...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info