Chương 29:

THẬN TRỌNG

LỜI NÓI“Ai cho mình đạo đức mà không kiềm chế miệng lưỡi, là tự dối long mình, vì đó chỉ là thứ đạo đức hão” (Gc 1, 26)

1. Người không hết lòng gìn giữ miệng lưỡi, thì rất dễ dàng rơi vào sự cám dỗ của ma quỷ.

(Thánh Albert the Great)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info