7. Muốn lấy lòng tin của người khác thì không cần phô trương bằng lời nói, nhưng nói lời thật thà chắc chắn đúng đắn thì tự nhiên mọi người tin phục, nếu quá phô trương chuyện nhỏ nói lớn, ít nói nhiều, thì khó mà để người khác tin phục được.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info