60. CON NGU ĐỐI “RẤT TUYỆT”

Ở Hà Nam có một trí thức mời thầy đến dạy cho con mình là một đứa con rất ngu dốt.

Một lần nọ, thầy giáo viết ra một câu đối và kêu học trò đối lại:

- “Trước cửa nước xanh sẽ chảy qua”.

Học trò đối lại:

- “Trong phòng núi xanh nhảy phóc ra”.

Người trí thức thấy tình cảnh ấy thì rất bực bội và cho rằng đứa con thật không thể thành tài.

Lại có một ngày, người trí thức theo thầy giáo đi đến chùa để thăm khách, đạo sĩ Bành Thanh Sơn (thanh sơn là núi xanh) là người bị thọt chân, nghe nói có người trí thức đến liền nhảy lò cò ra nghênh tiếp.

Thầy giáo nói với người trí thức:

- “Hôm qua công tử đối “trong phòng núi xanh nhảy phóc ra” rất đúng ạ, thật là đúng ạ !”

(Hài sử)

Suy tư 61:

Trên thế gian này không phải hể người giỏi là nói không sai, cũng không thể nói tất cả những người ngu đều...dốt, bởi vì người ngu nói mười câu thì cũng đúng một câu, người giỏi nói mười câu thì cũng có một câu không đúng.

Có người giỏi về lý thuyết và có người giỏi về thực hành, có ngừơi giỏi về khoa học và có người giỏi về văn chương.v.v...cho nên khi chỉ trích người khác ngu dốt là điều phải xét lại, bởi vì nhân vô thập toàn.

Đức Chúa Giê-su hiểu rất rõ về sự giới hạn của con người nên Ngài đã dạy bảo chúng ta đừng nói anh em là ngu, cũng đừng chửi mắng anh em là khốn nạn, bởi vì tài năng và trí tuệ của con người đều bởi Thiên Chúa ban cho, cho nên khi chửi mắng và chê người khác là ngu là đần, thì chính chúng ta đã chửi Thiên Chúa ngu đần vậy.

Thiên Chúa không coi ai là ngu đần thì chúng ta cũng đừng chê người khác là ngu dốt; Thiên Chúa cũng không đòi hỏi con người ta làm gì vượt quá sức lực và trí óc của mình, thì chúng ta cũng đừng đòi hỏi người khác phải thập toàn hoàn hảo...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info