5. Lời tục tĩu nơi miệng người thế tục bất quá chỉ là lời đùa cợt, nhưng ở nơi miệng chúng ta thì là lời nhục mạ Thiên Chúa

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info