4. Khi nói mà cười lớn, pha trò dung tục, là hành vi của phường hát trò, rất không phù hợp với thân phận của người chuyên lo việc tu đức.

(Thánh Basil)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info