6. Người có chí tu đức thì không thể như trẻ em thích nói lời đùa cợt, nếu trở thành thói quen thì có hại rất lớn, nó khiến cho người nhiệt tâm biến thành lãnh đạm, người cẩn thận cũng thành bừa bãi.

(Thánh Basil)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info