65. NHỔ LÔNG LÀM NGƯỜI

Có một con khỉ đi yết kiến diêm vương để xin lên dương gian đầu thai làm con người, diêm vương nói:

- “Mày muốn làm thân thể như con người thì cần phải nhổ hết lông mới được.”

Nói xong liền kêu quỷ dạ xoa nhổ lông con khỉ.

Quỷ dạ xoa vừa xuống tay nhổ thì con khỉ liên tục kêu đau, diêm vương nói:

- “Một sợi lông mày cũng không dám nhổ, vậy mà cũng đòi làm người sao?”

(Thời Hưng tiếu thoại)

Suy tư 66:

Ở đời, có những người muốn giàu có nhưng không muốn đổ mồ hôi làm việc; có những người muốn được người khác mến thương mình, nhưng mình lại không muốn yêu mến người khác; có những người muốn hoàn lương nhưng lại không muốn bỏ những bạn bè xấu...

Có những người Ki-tô hữu muốn làm thánh nhưng lại không sống kính Chúa yêu người; có một vài Ki-tô hữu muốn người khác cộng tác với mình để làm việc Chúa và Hội Thánh, nhưng lại hay nói xấu anh em và những người cộng tác; có những người chê bai người khác sống khoe khoang kiêu ngạo, nhưng lại muốn cha sở đọc tên của mình giữa nhà thờ cho mọi người nghe biết, vì mình đã ủng hộ tiền để xây dựng nhà thờ.v.v...

Con khỉ muốn làm con người nhưng lại không muốn nhổ sạch lông trên mình, bởi vì nó là con khỉ.

Muốn trở nên bạn bè với mọi người thì phải khiêm tốn và sống hòa đồng; muốn trở nên người Ki-tô hữu tốt thì phải sống và thực hành lời Đức Chúa Giê-su và giáo huấn của Giáo Hội, và muốn trở nên vị thánh thì không những phải sống Lời Chúa, mà còn phải nhổ sạch kiêu ngạo và những lông lá tự ái, ghét ghen, nói xấu, tham lam trên con người của chúng ta, bởi vì chúng ta đã được mời gọi để nên thánh.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info