21. QUAN GHEN XUẤT ĐỐI

Quan huyện rất sủng ái người gác cổng trong huyện, một hôm ông ta đột nhiên gặp một thuộc hạ đang nói chuyện thầm với người gác cổng (1), trong lòng có ý ghen tức.

Tên thuộc hạ ấy tâm hoảng, liền biện bạch nói:

- “Nó là em trai của tôi, chúng tôi đang nói chuyện nhà.”

Quan huyện bèn nói một câu đối và kêu anh ta đối lại:

- “Em trai không anh trai con cái”, nếu như mày có thể đối được thì miễn tội.”

Tên thuộc hạ bèn đối:

- “Bố vợ là mẹ vợ con trai.”

Huyện quan cười lớn lấy rượu thưởng cho thuộc hạ uống.

(Nhã Ngược)

Suy tư 21:

Khi con người ta có đầy đủ sung sướng thì nảy sinh ra lắm chuyện và lắm tội:

- Nảy sinh ra có vợ bé, có mèo mỡ.

- Nảy sinh ra bài bạc rượu chè.

- Nảy sinh ra có bồ nhí.

- Nảy sinh ra chuyện so sánh chồng mình với chồng người khác.

- Nảy sinh ra chuyện đi sớm về muộn.

- Nảy sinh ra chuyện nói dối chồng (vợ)...

Và có khi đầy đủ hưởng thụ quá thì sinh ra những bệnh bất trị: đó là bệnh nơi thân xác và bệnh trong tâm hồn.

Thời xưa cũng như thời nay có thứ bệnh gọi là “đồng tính luyến ái”, bệnh này phát sinh ra là do con người ta không làm chủ được mình, cũng như không đặt đúng tình yêu vào vị trí thật của nó.

Người Ki-tô hữu luôn biết rằng tình yêu chân chính và đúng như ý muốn của Thiên Chúa là một nam và một nữ, chứ không phải là nam với nam hoặc nữ với nữ, cho nên người Ki-tô hữu luôn sống lành mạnh trong tâm hồn cũng như nơi thân xác, nghĩa là họ luôn cầu nguyện làm các việc bác ái và siêng năng tập thể dục, chơi thể thao hàng ngày để thân xác được khỏe mạnh và tâm hồn được bình an thảnh thơi.

“Đồng tính luyến ái” là bệnh đã có từ thời xa xưa, nhưng “nở rộ” trong thời đại tiên tiến ngày nay, nó làm cho con người ta có đời sống bệnh hoạn bởi những tư tưởng bệnh hoạn vì luân lý suy đồi, vì họ không được giáo dục đúng đắn theo tinh thần của Đức Chúa Giê-su, do đó cái ghen tương của những người đồng tính luyến ái cũng dữ tợn và bệnh hoạn như chính “tình yêu” của họ...

(1) Người nam có chút sắc đẹp, bây giờ gọi là đồng tính luyến ái.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info