12. Khắc chế miệng và bụng là công phu bước đầu tiên của tinh thần tu đức, không thể khắc chế lòng tham của miệng và bụng, thì rất khó mà khắc chế những tật xấu khác.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info