5. Con người sống tại thế nên nếm đủ hoạn nạn khốn khổ, chấp nhận lao khổ, sau đó mới hưởng an lạc. Bởi vì lao khổ và hoạn nạn khiến cho người ta nên giống Đức Chúa Giê-su của chúng ta, và được Chúa ưu tiên tuyển chọn trước.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info