56. Trong đau khổ chúng ta đi vào cuộc sống, trong lao lực sống qua cuộc sống này, và rời khỏi cuộc sống này trong sợ hãi.

(Thánh Augustinus)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info