101. MÈO CHÚC THỌ CHUỘT

Có một con chuột già chạy trốn trong một cái hủ lớn, con mèo túm không tới nó bèn dùng râu khều khều lão chuột, thế là lão chuột hách xì một cái.

Con mèo bên ngoài kêu:

- “Thiên tuế”.

Lão chuột chớp chớp con mắt nói:

- “Ông làm gì mà biết chúc thọ ta ! Nếu không phải muốn ta chui ra để ăn ta sao, hahahaha”.

(Nhã Ngược)

Suy tư 101:

Con mèo là sát tinh của con chuột, thì không thể nào đi chúc thọ con chuột cả, bởi vì vừa thấy chuột là mèo “xực” ngay, còn đâu nữa mà chúc thọ với chúc phúc !

Người Ki-tô hữu thì luôn nghe lời của Đức Chúa Giê-su dạy chúng ta hãy làm ơn và cầu nguyện cho những người ghen ghét và bách hại anh em. Lời dạy này cũng là một lời chúc thọ rất độc đáo mà người môn đệ của Ngài luôn thực hành trong cuộc sống của mình, cho nên đi đến đâu họ cũng đều biết “chúc thọ” cho những người không thích mình, ganh ghét mình và làm hại mình.

Con mèo làm bộ tung hô “thiên tuế” với con chuột, nhưng trong bụng thì muốn xơi tái nó, bởi vì mèo và chuột thì kỵ rơ nhau, nhưng người Ki-tô hữu sẽ không bao giờ kỵ rơ với ai, bởi vì họ luôn biết rằng, tất cả mọi người đều là con cái của Thiên Chúa và là anh chị em với nhau.

Đó là lời “chúc thọ” hay nhất vậy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info