47. Đối với tình yêu của Thiên Chúa thì chúng ta phải lấy sự cam tâm chịu đau khổ để đo lường.

(Thánh Philip Neri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info