44. Chúng ta cần phải chịu đau khổ thì mới có thể đến cùng Thiên Chúa, bởi vì có rất nhiều lúc chúng ta quên mất chân lý ấy.

(Thánh nữ Sophia)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info