42. Thiên Chúa có thể ban cho chúng ta cái đẹp nhất chính là đau khổ. Thiên Chúa chỉ đem nó tặng cho người bạn tốt nhất của Ngài.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info