43. Trong đau khổ hoạn nạn, hoặc là chúng ta rửa sạch tội lỗi, hoặc là không phạm vài tội nào, thì cũng có thể làm cho chúng ta được triều thiên sáng chói.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info