46. Người yêu nhiều, thì Thiên Chúa gởi đau khổ cho họ cũng nhiều hơn; người yêu ít, thì Thiên Chúa ban cho họ đau khổ cũng ít hơn.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info