53. Đối với một người Ki-tô hữu, quang vinh không phải là vì Chúa Giê-su mà chịu đau khổ sao?

(Thánh Philip Neri)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info