50. Khi Thiên Chúa tôi luyện con thì con nên cám tạ Ngài; bởi vì sự tôi luyện của Ngài đã chứng minh là Ngài yêu con, và nhận con làm con cái Ngài.

(Thánh Alphonsus Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info