96. DÌ LỚN DÌ NHỎ

Tị Giản Túc có ba cô con gái, con gái lớn gả cho Âu Dương Tu, con thứ nhì gả cho Vương Cùng Thần, về sau Âu Dương Tu chết vợ lại lấy thêm con gái út của Tị Giản Túc.

Anh em cột chèo là Vương Cùng Thần nói đùa:

- “Con rể cũ là con rể mới, dượng lớn làm dượng nhỏ”.

Lúc ấy Lưu Nguyên Phụ vừa lấy vợ khi tuổi đã già, Âu Dương Tu viết một bài thơ chế nhạo:

- “Trong động đào hoa mạc tương tiếu, chàng Liễu nguyên là lão Lưu lang”.

Nguyên Phụ không vui vẻ nên muốn báo thù.

Một hôm, cả ba người là Cùng Thần, Nguyên Phụ, Âu Dương Tu họp nhau lại, Nguyên Phụ nói:

- “Trước đây có một thầy đồ gàn dạy con nít học chữ, đọc đến “thơ lông” “vi xà vi xà”, thì dạy rằng: “Chữ xà (rắn) thì đọc là chữ dì, nhớ đấy”. Cách ngày hôm sau, học trò đồng ấu trên đường đi học nhìn thấy người hành khất chơi đùa với rắn nên đứng lại coi, cho đến khi ăn cơm xong mới đến trường học, ông thầy đồ hỏi: “Tại sao đến trễ? ”- học trò nhỏ trả lời: “Vừa rồi trên đường có người chơi đùa với dì, con và mọi người đều đứng coi, chỉ thấy ông ta đùa với dì lớn trước và đùa với dì nhỏ sau, nên mới đến trễ ạ”.

Âu Dương nghe xong thì cũng cười ha ha...

(Nhã Ngược)

Suy tư 96:

Chữ rắn và chữ dì thì khác nhau xa, vậy mà có người dạy con nít đọc rắn ra dì, chẳng qua đó là vì muốn trả thù nên mới bịa chuyện như thế mà thôi.

Chữ rắn là chữ rắn và chữ dì là chữ dì không lẫn lộn đâu được, cũng như chân lý là chân lý, sự thật là sự thật, dù chân lý có bị bầm dập thì vẫn là chân lý, dù sự thật có bị khỏa lấp bôi đen nhưng cuối cùng thì sự thật vẫn là sự thật, bởi vì mặt trời vẫn còn đó và không có gì che khuất được dưới ánh mặt trời, bởi vì Đấng tạo dựng nên mặt trời vẫn còn đó vì Ngài là sự thật là chân lý.

Có những người vì thù vặt, vì tức khí, vì hậm hực mà dựng nên chuyện bậy bạ sai sự thật, để chế nhạo và có khi vu khống người khác cách ác ý, đó là vì họ coi người khác như những trẻ em đồng ấu đem chữ rắn đọc thành chữ dì, không những sai bậy mà còn phản giáo dục nữa.

Chữ rắn không phải là chữ dì, cũng như dối trá không phải là sự thật là chân lý, nhưng chỉ có những ai có ý tưởng xấu xa mới đồng hóa hai chữ ấy giống nhau mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info