51. Đức Chúa Giê-su giáo huấn các con, và sự an ủi của Ngài con có thể chia sẻ bao nhiêu là do con theo đuổi gương sáng của Ngài, vì yêu Ngài mà vui lòng chịu sỉ nhục đau khổ.

(Thánh Ignatius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info