98. ÁI ÂN CỦA NHẠC MẪU

Có một chàng rể nghe theo lời nhạc phụ ở xa, đem nhà của nhạc mẫu bán cho người ta, lúc giao kèo để bán thì phía bên kia trả giá không đủ.

Chàng rể bèn viết thư hối thúc nhạc phụ rằng:

- “Việc ái ân (房事) (1) của nhạc mẫu quá gấp, quá gấp ! Sáng tối đều trông ngóng chờ bố đến cứu !”

(NHã Ngược)

Suy tư 98:

Chuyện hệ trọng thì nên tự mình giải quyết, đừng ủy thác cho người không biết gì mà mình lại ở xa, bằng không thì sẽ sinh ra nhiều chuyện không hay, có khi vì hiểu lầm mà phá hỏng cả đại sự của mình, đó là người khôn ngoan vậy.

Chuyện buôn bán thì nên giao cho người biết làm ăn buôn bán, chuyện giao kèo mối lái thì nên giao cho người có kinh nghiệm trong lãnh vực này, chuyện quản lý nhà cửa thì nên giao cho người biết quản lý và có lòng trung thực, như thế mới yên tâm và là người khôn ngoan.

Việc đạo đức liên quan đến phần rỗi đời đời của linh hồn mình thì nên bàn hỏi với các linh mục, vì đó là việc quan trọng nhất trong tất cả các việc quan trọng khác.

Có những người Ki-tô hữu đem chuyện quan trọng đời mình giao cho ông giám đốc công ty, nên chỉ thấy họ ngày càng giàu có mập béo ra, nhưng cuộc sống tâm linh thì càng ngày càng teo lại và nghèo nàn; có người đem việc quan trọng bậc nhất của mình giao cho tri thức, nên họ không bao giờ rờ đến quyển Thánh Kinh; có người cho rằng việc quan trọng nhất của mình là học hành, nên họ cứ loay hoay mãi với ước vọng bằng cấp mà quên mất bổn phận mục tử của mình.

Giao việc đúng người là kẻ khôn ngoan, chọn việc hợp khả năng của mình là người không những khôn ngoan, mà còn là người có một tâm hồn rất khiêm tốn và có trách nhiệm, Thiên Chúa luôn sẵn sàng ban ơn cho những con người như thế.

Sai một vài chữ nếu không chú ý thì cũng sẽ gây hiểu lầm tai hại, càng làm lớn thì càng phải cẩn trọng...

(1) 房事 có 2 nghĩa: một là chuyện nhà cửa, hai là việc ái ân vợ chồng.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info