55. Toàn bộ cuộc sống của con đều trông cậy vào sự khổ nạn và sự chết Đức Chúa Giê-su để thoát khỏi sự trừng phạt đời đời. Dù khi con có tất cả để dâng cho Ngài, thì chẳng qua cũng như một ngôi sao nhỏ bé trước mặt trời, như một giọt nước trong biển, như một hạt cát của hòn núi lớn mà thôi.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info