58. Người minh triết không vì đau khổ của xác thịt mà buồn sầu rồi đau đầu hại khí mà không phấn chấn, nhưng trái lại sắc mặt họ vẫn vui tươi không chút sợ hãi.

(Thánh Ambrosius)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info