57. Nếu nhiều lần con muốn nghĩ đến khóc than và đau khổ, thì giường êm nệm ấm hay chiếu cói thì chẳng khác gì nhau.

(Thánh Bernard)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info