8. THIẾU HAI CÁI XÀ

Chi Nguyên Hiến vì làm một cái nhà vừa cao vừa lớn nên đã dùng hết số tiền mình đã có. Nhà làm xong rồi, nhưng lại bịa đặt với cấp trên là còn khó khăn.

Đậu Gián Nghĩa đi ngang qua nói:

- “Cái nhà làm rất đẹp, chỉ có điều là thiếu hai cái xà 樑 (1) : một cái không có “suy nghĩ思量” (2), một cái không có “cân nhắc酌量” (3).

(Nhã Ngược)

Suy tư 8:

Cái nhà đẹp mà thiếu cái xà thì cũng chưa tốt lắm, bởi vì nó sẽ làm cho cái nhà không được hoàn hảo, đẹp thì đẹp nhưng vẫn cứ thấy “chướng” khi nhìn lên trần nhà mà thấy thiếu hai cái xà ngang...

Cái nhà là con người ta, có người đẹp trai anh tuấn nhưng lại thiếu “cái xà” là hiểu biết, nên trở thành người nông nỗi; có người đẹp khuynh nước khuynh thành nhưng thiếu “cái xà” là nết na, nên trở thành gái lẳng lơ đa tình; có người học rộng tài cao nhưng thiếu “cái xà” là đạo đức, nên trở thành kẻ độc ác và gian xảo; có người làm quan rất to rất lớn nhưng thiếu “cái xà” là thanh liêm, nên trở thành kẻ làm nghèo đất nước...

Thiên Chúa tạo dựng nên con người có thân xác và linh hồn, có vật chất và tinh thần, cả hai đều tốt lành đẹp đẽ, cho nên người Ki-tô hữu không thể chỉ chăm sóc thân xác mà bỏ bê phần linh hồn, cũng như không chỉ lo chăm sóc phần hồn mà bỏ bê phần xác, nhưng cần phải chăm sóc cả hai, bởi vì đến ngày tận thế cả xác và hồn đều sẽ sống lại để chịu phán xét, lúc đó nếu mất hai “cái xà” là kính Chúa yêu người thì có mà...chết đời đời trong hỏa ngục !

(1) 樑phát âm là “liang” nghĩa là cái xà.

(2) 量 cũng phát âm là “liang” nhưng nghĩa là lượng.思量nghĩa là suy nghĩ.

(3) 酌量 nghĩa là “cân nhắc, xem xét”, Đậu Gián Nghĩa chơi chữ.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info