59. Nếu không đón nhận những đau khổ nào thì con đừng nên nói con đã được đức hạnh nào, bởi vì bình an vô sự, an nhàn tự tại, thì không chứng thực được điều gì cả.

(Thánh Marcô ẩn sĩ)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


--------------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info