5. KINH SỢ THỦY TRIỀU

Mỗi khi đến tháng tám, nước biển dâng cao làm chấn động các thị trấn ven biển.

Thời Nguyên mạt đến giữa Chính Niên, có người Mông Cổ tên là Đạt Lỗ Bất Hoa vừa mới lên chức quan, nghe thấy âm thanh sóng biển thì sợ đến nỗi không dám ngủ bèn đi kêu người coi cửa, người coi cửa từ trong mộng tỉnh lại, lỡ miệng nói:

- “Đó là thủy triều đang dâng cao lên bờ đó.”

Đạt Lỗ Bất Hoa kinh khiếp vội kêu vợ dậy nói:

- “Tưởng là làm quan để được vinh hoa phú quý, ai ngờ đêm nay chúng ta đều làm quỷ biển.”

Thế là cả nhà lớn nhỏ ôm nhau mà khóc mãi không thôi.

Quan tuần tra đi bên ngoài sân nghe tiếng khóc thì cho là có chuyện gì đây, lập tức truyền báo khắp nơi cho các quan biết.

Các quan vội vàng lại cứu viện, Đạt Lỗ Bất Hoa sợ nước dâng lên vào nhà nên đóng kín cổng không cho vào, các quan chỉ có cách là leo rào mà vào, thì thấy vợ chồng và các đầy tớ đều đu trên xà nhà kêu cứu mạng.

Sau khi hỏi rõ sự việc thì tất cả nín cười từ từ đi khỏi...

(Nhã Ngược)

Suy tư 5:

Đừng sợ, đó là câu nói mà thánh giáo hoàng Gioan Phao-lô đệ nhị đã biến thành hành động trong hai mươi sáu năm triều đại giáo hoàng của ngài. Ngài không sợ bởi vì ngài cậy trông vào ơn trợ giúp của Thiên Chúa, ngài không sợ vì ngài biết phó thác mọi việc trong triều đại giáo hoàng của ngài cho Đức Mẹ Ma-ri-a, ngài không sợ bởi vì ngài là một nhà lãnh đạo tinh thần của đoàn dân mà Đức Chúa Giê-su đã trao cho ngài –Giáo Hội Công Giáo.

Càng làm quan lớn thì càng phải không sợ, bởi vì một khi người đứng đầu chạy trốn, thì cả đoàn lũ dân chúng sẽ tán loạn, như lời của Đức Chúa Giê-su đã nói: đánh chủ chăn thì đoàn chiên sẽ tan nát.

Nghe tiếng sóng biển mà sợ thì không nên làm quan, nghe lời phê bình góp ý mà sợ thì không nên làm linh mục, bởi vì làm quan thì phải thường xuyên đứng đầu sóng gió, làm linh mục là người của mọi người thì thường nghe lời phê bình góp ý của giáo dân cũng như của mọi người là chuyện bình thường, nghe để phân tích và làm cho tốt hơn, cái “đừng sợ” là ở đó vậy.

Đừng sợ gì cả, duy có một cái nên sợ đó là sợ tội, vì tội lỗi là làm cho chúng ta mất ơn nghĩa của Thiên Chúa đã ban cho trong cuộc sống của mình.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info