6. NẤU CHÍN THỊT CHÓ

Đời nhà Đường, thu quan thị lang Địch Nhân Kiệt và quan lang Lô Hiến cả hai thường chế nhạo lẫn nhau.

Một hôm, Địch Nhân Kiệt dùng chữ “lô 盧" (1) của Lô Hiến để đùa chơi, nói:

- “Anh phối ngựa thế là làm lừa﹝驢﹞”.

Lô Hiến cũng cười nhạo nói:

- “Nếu từ bên trong bẻ tay của anh thành hai đoạn thì là hai con chó”.

Địch Nhân Kiệt không phục nói:

- “Chữ “địch” ﹝狄﹞là chữ khuyễn﹝犬hoặc犭﹞đứng một bên thêm một chữ lửa﹝火﹞, làm gì có hai con chó chứ? ”

Lô Hiến nói:

- “Tôi có cách giải thích khác mới hơn, anh vốn là khuyễn (chó), đưa tay ra thì biến thành hai con chó, thì vẫn là nấu chín thịt chó vậy !”

Cả hai cười ha ha.

(Nhã Ngược)

Suy tư 6:

Con người ta khi đã hiểu biết nhau thì thường nói năng không có gì là “giữ kẻ”, bởi vì cái hay cái xấu, cái khuyết điểm của bạn bè thì mình đã hiểu, và đồng thời cũng biết thông cảm nhau, đó chính là tri kỷ.

Người có chút sĩ diện, hoặc tự cho mình là người đáng kính trọng, thì ít khi chấp nhận người khác nói mình là “chó” dù đó là lời nói giỡn giữa bạn bè với nhau, bởi vì họ coi mình đáng được nể trọng hơn là những lời nói đùa của bạn bè.

Đem tên của bạn bè ra chiết tự cho vui thì không có gì là tội cả, nhưng đem cuộc sống của người khác ra đùa giỡn, nói xấu, bôi đen thì là chuyện không nên, bởi vì con người ta ai cũng có một khoảnh sâu thẳm nằm bên trong một tâm hồn, mà chỉ có Thiên Chúa mới biết được lòng dạ của họ mà thôi, cho nên đừng chiết tự tên của người khác là “chó” là “heo” là “dê”, rồi cho rằng người đó có cuộc sống giống như chó, giống như heo, giống như dê là tội lớn lắm, vì Đức Chúa Giê-su đã dạy chúng ta đừng đoán xét để khỏi bị đoán xét...

Ai có tai thì nghe vậy !

(1) Chữ lô ﹝盧﹞ghép thêm chữ ngựa (mã)﹝馬﹞phía trước thì thành chữ lừa ﹝驢﹞.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info