6. Đôi chân hoàn toàn tiến vào con đường đức hạnh chính là khắc khổ và tình yêu, một giống như chân phải và một giống như chân trái.

(Thánh Francis of Assisi)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info