11. CƠM GẠO ĐỎ TRẮNG

Có người nọ mẹ mới chết đang ăn cơm gạo đỏ.

Có một tên học nho cổ hủ cho rằng, màu đỏ là màu vui, người có tang chế thì không nên ăn cơm gạo đỏ, người ấy hỏi vặn lại:

- “Nếu nói như thế, thì ai ăn cơm gạo đỏ lẽ nào đều có tang chế sao? ”

(Nhã Ngược)

Suy tư 11:

Gạo trắng hay gạo đỏ thì cũng là gạo, nhà có tang chế hay có chuyện vui cưới hỏi thì cũng phải ăn cơm, mà ăn cơm gạo đỏ hay gạo trắng thì mặc họ có sao đâu, cái quan trọng chính là đức hạnh của chúng ta.

Có người khi nhà có tang thì ăn toàn gạo đỏ, nhưng cuộc sống thì không đỏ chút nào, nghĩa là vẫn sống kiểu ích kỷ nhỏ nhen với tha nhân; lại có người khi nhà có tang chế thì họ ăn cơm gạo không cao lương mỹ vị, nhưng họ vẫn cứ một lòng tin tưởng vào Thiên Chúa quan phòng.

Gạo trắng và gạo đỏ cũng đều do con người cày cấy gieo hạt đổ mồ hôi mà có, cho nên khi có chuyện tang chế hay cưới hỏi, vui buồn đều ăn được cả, phân biệt tang chế thì ăn gạo trắng, cưới hỏi thì ăn gạo đỏ chỉ là cái ngốc nghếch ra vẻ ta đây thông kim bác cổ của người tự phong cho mình là người giỏi ấy mà...

Người Ki-tô hữu dù có tang chế hay có chuyện vui thì gạo đỏ hay gạo trắng đều ăn được cả, bởi vì Thiên Chúa không ra lệnh phải ăn gạo đỏ khi có chuyện vui, hoặc phải ăn gạo trắng khi gặp chuyện buồn, nhưng Ngài dạy rằng: gạo trắng hay gạo đỏ thì cũng đều có thể giúp đỡ người nghèo khó, để mọi người đồng thanh ca tụng Thiên Chúa vì Ngài đã làm ra gạo trắng gạo đỏ cho con người hưởng dùng...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info