16. BÀN NHỎ NẤU BA BA

Có người thích ăn nhưng làm biếng, tất cả tài sản của tổ tiên để lại hình như phá sạch, cuối cùng chỉ còn lại hai cái bàn nhỏ.

Một hôm, người bán ba ba đi ngang qua, ông ta lại muốn mua vài con để ăn thử nhưng không có tiền, bèn đem một cái bàn đổi mấy con ba ba.

Một lát sau, người bán ba ba đem cái bàn đi qua nhà người hàng xóm đổi lấy hai đấu gạo, người hàng xóm muốn có thêm cái bàn nữa để cho đủ cặp, bèn yêu cầu người bán ba ba đi qua nhà người ấy đổi thêm cái bàn nữa.

Người ấy nghe xong, liền vội vàng nói với người bán ba ba:

- “Tại sao không đến đổi sớm một chút, cái bàn ấy đã chẻ ra để nấu ba ba rồi !”

(Nhã Ngược)

Suy tư 16:

Thời nay có những người không biết quý bản thân mình, họ ăn nhậu đến thân tàn ma dại, họ chơi bời trác táng đến độ không hay biết đến gia đình; lại có người đem thân xác hình hài đẹp đẽ của mình để đổi lấy những đồng tiền tội lỗi vì đua đòi mà ra...

Cái bàn nhỏ là đồ vật không đáng giá nhưng cũng có thể đổi được hai thúng gạo hơn là hai con ba ba, nhưng tệ hơn nữa là vì muốn ăn ba ba mà quên mất giá trị cái bàn nhỏ có thể đổi được gạo, đó là người tối trí, tối trí là vì chỉ biết ăn và hưởng thụ, cho nên người ta mới có câu vè: “Ham ăn thì lú, ham ngủ thì ngu” là vậy.

Không có gì quý hơn thân xác của mình, vì nơi thân xác ấy có một linh hồn đã được Đức Chúa Giê-su cứu chuộc, đem thân xác nướng trong những cuộc vui thâu đêm tội lỗi thì chẳng khác chi đem linh hồn nướng trong hỏa ngục.

Đức Chúa Giê-su đã nhắc nhở chúng ta rằng lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì được ích chi, để cho chúng ta biết rằng vật chất đời này chỉ là tạm bợ như gió thoảng mây bay...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info