10. Một người bên ngoài mặt không khắc khổ mà nói trong lòng mình khắc khổ, thì rõ ràng là trong lòng và bên ngoài của họ đều không khắc khổ.

(Thánh Vincent de Paul)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info