9. Có người yêu mến sự khắc khổ, lúc nào cũng tìm cơ hội để khắc khổ, đây là thói quen rất tốt, rất là có ích.

(Thánh Alphonsus Liguori)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info