8. Học vấn của thánh nhân chỉ cần hai việc: một là công việc hai là chịu đau khổ, càng làm càng tốt hai việc này thì thánh đức càng lớn.

(Thánh Francis de Sales)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info