12. THÍCH ĐÔNG PHA

Có một người tên là Lục Trại Chi nói chuyện tiếu rất giỏi, thường nói với mọi người:

- “Tôi rất thích Tô Đông Pha.”

Có người liền hỏi:

- “Đông Pha là người nổi danh thời Bắc Tống, là một nhà văn lớn, ông ta viết có văn xuôi, từ phú, thi ca, có một thư pháp rất đẹp, ông ta còn chế ra một loại khăn trùm đầu rất đẹp. Anh thích loại nào??

Lục Trại chi trả lời:

- “Tôi rất thích thịt Đông Pha !”

(Nhã Ngược)

Suy tư 12:

Thời nay có những người nổi tiếng rất được người khác thích, ai cũng thích cái tài của người tài giỏi chứ không ai thích thịt của họ bao giờ, chỉ có quỷ yêu ma mới thích thịt của Tam Tạng để sống ngàn tuổi, nhưng đó là chuyện hoang đàng cổ tích.

Có những người Ki-tô hữu mỗi lần đi tham dự thánh lễ là muốn rước lễ chứ không thích nghe linh mục giảng, và cũng chẳng thích đọc kinh lần chuỗi hay làm các việc đạo đức khác; lại có những người thích vỗ ngực phô trương mình là người Ki-tô hữu, nhưng chẳng thích đi lễ đọc kinh hoặc tham dự các bí tích để được trở thành người Ki-tô hữu tốt. Chỉ thích rước Mình Thánh Chúa mà không thích tham dự các việc lành và các bí tích khác là chuyện tiếu lâm của người Ki-tô hữu thích “chơi nổi” trong thời đại ngày nay, nhưng trước mặt Thiên Chúa đó không phải là chuyện tiếu lâm, nhưng là một án phạt nặng nề, bởi vì đó chính là một gương mù ảnh hưởng rất lớn đến đức tin của người khác.

Thích cái tài năng của Đông Pha thì có lợi hơn là thích thịt của ông ta, cũng vậy, cái mà người Ki-tô hữu thích nhất trong đời sống tín ngưỡng chính là ăn và uống Mình và Máu của Đức Chúa Giê-su cùng với tất cả những điều kiện để được tham dự tiệc thánh, như xưng tội trọng, hối cải và làm những việc đền tội khác.v.v...

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info