11. Chúng ta không nên hiểu lầm, không nên dối mình: mình không thể khắc khổ trong việc nhỏ, thì trong việc lớn cũng sẽ không thể khắc khổ mình được.

(Thánh Francis Xavier)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info