15. Khắc khổ của tôi là ở nơi sự từ bỏ ý riêng của mình, không nói lời biện hộ cho mình, và khi giúp đỡ người khác trong các việc nho nhỏ mà không nói những lời khoe khoang mình.

(Thánh nữ Terese of Lisieux)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info