51. KHĂN MẠNG TRẮNG

Có một anh học trò cũ (1) không đội mũ đi thi lại, quan khảo thí hỏi anh ta duyên cớ tại sao, anh ta nói:

- “Bởi vì nhà nghèo nên không có khăn mạng trên đầu.”

Quan khảo thí nói đùa:

- “Nhìn miệng mày râu dài cũng có thể kết thành cái khăn đầu vậy !”

Anh học trò thi không đậu ấy trả lời:

- “Cái mũ mới không hợp với khăn mạng trắng ạ.”

(Tiếu lâm)

Suy tư 51:

Ngày xưa các học trò đều đội mũ trên đầu rất nho nhã, ngày nay các học trò có những bộ đồng phục rất đẹp mắt; nhưng dù đội mũ và mặc đồng phục thì vẫn cứ thi rớt như thường, vì cái mũ hay bộ đồng phục không làm cho học trò giỏi giang hơn…

Có những người tướng dáng rất đạo mạo như ông cụ non, nhưng tâm hồn thì chứa đầy những gian xảo mưu mô muốn hạ bệ anh em vì một miếng ăn ở chỗ tốt hơn; lại có những người áo mão cân đai đường hoàng bệ vệ, nhưng trong bụng thì chứa cả bồ dao găm…

Nhà nghèo đương nhiên là không sắm được cái mũ để đội như người ta nên không đáng trách, nhưng làm linh mục mà tâm không thật, dạ không ngay thì đáng trách vạn phần, bởi vì linh mục có đủ áo mão cân đai lại giàu có hơn người khác về nghĩa đen cũng như nghĩa bóng.

Cái áo không làm nên ông thầy tu cũng như cái mũ không làm nên cho anh học trò thì đậu, nhưng cái áo chùng thâm của linh mục và áo dòng của các tu sĩ nam nữ là biểu hiệu của một tâm hồn sẵn sàng chết cho đời với cuộc sống ngay thẳng và đơn sơ của mình.

Đức Chúa Giê-su xuống thế làm người không áo mũ cân đai, nhưng trần truồng trong hang đá ở Bê-lem; Ngài cũng không được mặc áo gấm thêu hoa để liệm khi chết, nhưng chết trần trụi trên thập giá, và ơn cứu độ của Ngài thì che kín cả trên trời dưới đất...

(1) Người học trò không thi đậu tú tài.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.tw

http://nhantai.info