51. Con người ta nếu đón nhận Thánh Giá thì tiêu diệt được lòng tham, chấm dứt hành vi tội lỗi, tránh xa hư vinh và quét sạch sai lầm.

(Thánh Leo I Giáo Hoàng)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info