47. TRÊU ĐÙA LẤY CÁI MŨ NHỎ

Có người thấy người nọ có cái mũ rách nát tơi tả, bèn hướng về ông ta lạy một cái, cung kính nói:

- “Xin cho tôi cái mũ nhỏ ấy.”

Người nọ nói:

- “Cái mũ nhỏ ở đâu mà có chứ? ”

Trả lời:

- “Lẽ nào cái mũ của anh chỉ có ra hoa mà không kết trái sao? ”

(Tiếu lâm)

Suy tư 47:

Cái mũ rách te tua mà nói giống cánh hoa thì thật là người có đầu óc mỹ thuật và lạc quan hài hước.

Người có óc hài hước thật là người có thể chuyển bại thành thắng, chuyển vui thành buồn và chuyển sự khó khăn thành sự dễ dàng, bởi vì trong tâm hồn họ luôn đầy ắp những điều lạc quan và vui tươi.

Người Ki-tô hữu là người lạc quan và có óc hài hước thân thiện, mỗi lời họ nói ra làm cho người âu sầu tìm được niềm an ủi, người đau khổ tìm được niềm vui, người thất vọng tìm được hy vọng, bởi vì tâm hồn họ không chất chứa những mưu mô hãm hại tha nhân...

Có thể nhìn cánh hoa nơi cái mũ te tua thì cũng có thể thấy “trái cây” tưởng tượng nơi cánh hoa ấy; cũng vậy, người ta cũng có thể nhìn thấy một tâm hồn thánh thiện bình an và cũng có thể thấy tính hài hước thân thiện nơi chúng ta, khi chúng ta sống lạc quan và vui vẻ với mọi người trong mọi hoàn cảnh.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info