46. VÁ CÁI LƯỚI TRÙM ĐẦU

Người nọ có cái lưới để bối tóc bị rách, có người khuyên ông ta nên đi vá lại.

Người nọ bèn đi mời thợ may đến, sau khi an vị thì lấy tay chỉ cái lưới trùm trên đầu ra cho người thợ sửa, thợ may kêu ông ta lấy xuống, ông ta nói:

- “Nếu lấy xuống thì nó sẽ đứt tán loạn sao? ”

(Tiếu lâm)

Suy tư 46:

Muốn sửa áo quần thì phải cởi ra đưa cho thợ may, muốn sửa cái lưới bối tóc trùm đầu hoặc sửa bất cứ thứ gì thì cũng phải cởi ra và đưa cho người thợ sửa, không muốn cởi ra để sửa thì dù có muốn sửa thì sửa cũng không được.

Muốn sửa chữa một tật xấu hay một khuyết điểm thì cũng phải “cởi ra”, tức là phải xác định cái tật xấu của mình và quyết tâm sửa chữa.

Có những người Ki-tô hữu khi vào tòa xưng tội, tức là muốn sửa chữa và làm lại cuộc sống của mình, nhưng không muốn “cởi tội” của mình ra cho cha giải tội biết, họ sợ cha giải tội biết tội của mình, họ sợ mắc cở với cha giải tội, họ sợ xưng tội lâu thì bị người khác nói là mình tội nhiều, cho nên họ vẫn giấu tội của mình mà không xưng ra. Và thế là họ không được tha tội khi ra khỏi tòa xưng tội.

Không cởi áo ra thì không thể nào sửa áo được, không cởi cái lưới trùm đầu ra để sửa thì cái lưới cũng vẫn là cái lưới rách. Không thành tâm thú tội và không thành thật xưng tội thì tội sẽ chồng chất thêm tội mà thôi, và như thế cuộc sống thiêng liêng của họ cũng vẫn là cuộc sống đầy những bất an, ray rứt mà thôi.

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


----------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/samac.140194

http://nhantai.info