11. NGUYÊN VẬT Ở ĐÂY ĐỪNG ĐỘNG ĐẬY

Hòa thượng đi cạo đầu, thợ cạo đầu sẩy tay nên làm đứt tai hòa thượng máu chảy ướt áo, hòa thượng đau quá la oai oái.

Thợ cạo đầu lật đật nhặt cái tai bị cắt từ dưới đất lên, bưng hai tay trả lại cho hòa thượng, nói:

- “Sư phụ đừng vội, nguyên vật ở đây, đừng động đậy !”

(Tiếu lâm)

Suy tư 11:

Có những người vì thù oán mà xua đàn gà qua làm hại hoa màu nơi vườn của người khác, rồi la lớn lên: tụi nó (đàn gà) đi kiếm ăn ở đâu thì mặc kệ nó không can gì đến tui; có người vì vô ý mà làm thương tổn đến người khác đã không chịu xin lỗi lại còn lớn tiếng nói: tui nói gì kệ tui mắc mớ gì đến ai !

Cố ý làm hại người khác và vô ý mà hại người khác thì hoàn toàn không giống nhau; cố ý thì tâm địa ác độc, vô ý thì tâm địa vô tư, nhưng ác độc hay vô tư thì cũng vẫn là gây thiệt hại cho người khác, cho nên nói lời xin lỗi và đền bù thiệt hại là hợp với tinh thần của Phúc Âm.

Có nhiều người Ki-tô hữu luôn suy tư và nhấn mạnh đến lòng nhân từ của Thiên Chúa, mà quên mất rằng Thiên Chúa cũng là Đấng rất công bằng, sự công bằng này cũng to lớn như lòng nhân từ của Ngài vậy, do đó đừng có mà nghĩ rằng Thiên Chúa rất nhân từ để rồi coi thường sự công bằng của Ngài mà cứ phạm tội.

Hối không kịp đấy !

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Dịch từ tiếng Hoa và viết suy tư)


------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info