15. Thánh Giá có thể trói buộc người phú quý, khuất phục kẻ kiêu ngạo, hình phạt cho người ác, chiến thắng ma quỷ, đả phá địa ngục.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


-----

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info