14. Thánh Giá là hy vọng của người vâng theo lời dạy bảo, là sự phục sinh của kẻ chết, là cứu viện của người thất vọng, là sự an ủi của người ưu phiền.

(Thánh Gioan Kim Khẩu)

Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb.

(Trích dịch từ tiếng Hoa trong "Cách ngôn thần học tu đức")


---------

http://www.vietcatholic.org

https://www.facebook.com/jmtaiby

http://nhantai.info