VATICAN - ĐTC Biển Đức 16 khích lệ các GM Bạch Nga hăng say loan báo sứ điệp Tin Mừng trong một xã hội đang phải chịu nhiều cám dỗ tục hóa.

Ngài đưa ra lời kêu gọi trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 17-12-2009, dành cho 7 GM nước Bạch Nga (Belarus), vừa kết thúc tuần lễ hành hương viếng mộ hai thánh Tông Đồ Phêrô Phaolô và thăm Tòa Thánh.

Trong bài huấn dụ, ĐTC đề cao lòng nhiệt thành tông đồ của các GM trong sứ vụ và ngài nhấn mạnh rằng: “Một điều đặc biệt quan trọng là cần quyết liệt hăng say loan báo sứ điệp ngàn tời của Tin Mừng trong một xã hội bị những cám dỗ tục hóa, của chủ thuyết duy khoái lạc và duy tương đối: số trẻ em sinh giảm sút, gia đình mong manh và ảo tưởng tìm được giàu sang ở ngoài đất nước của mình, đó là những dấu chỉ về tình trạng ấy. Đứng trước các thách đố như thế, nghĩa vụ cấp thiết của các vị Chủ Chăn là nêu bật sức mạnh của đức tin, một niềm tin ăn rễ sâu nơi một truyền thống vững chắc, để góp phần bảo tồn căn tính Kitô sâu xa của quốc gia, trong sự đối thoại tôn trọng đối với các nền văn hóa và tôn giáo khác.”

Trong ý hướng trên đây, ĐTC kêu gọi các GM Bạch Nga tăng cường việc huấn giáo cho các tín hữu, đẩy mạnh việc đào tạo linh mục tại hai đại chủng viện Grodno và Pinsk, cộng tác với các Bề trên dòng tu, quan tâm tới các linh mục trong tinh thần phụ tử, vì đây là một yếu tố cơ bản giúp đời sống LM được thành công. (SD 17-12-2009)