Hôm thứ Ba 19/12/2006, các giáo dân tại Grodno, Minsk đã chấm dứt các cuộc tuyệt thực kéo dài từ đầu tháng Mười Hai cho đến nay sau khi chính quyền tại đây chịu cứu xét đơn xin xây dựng nhà thờ của họ.

Cầu nguyện cho tự do tôn giáo tại Belarus
Cha Aleksandr Shemet, chánh xứ Grodno cho biết giáo xứ của cha chưa chính thức nhận được giấy phép chính thức nhưng được phép “thu thập hồ sơ” và “thỉnh cầu quyết định tối hậu của tổng thống”.

Trong cuộc tuyệt thực này, các giáo dân cầu nguyện sao cho tất cả các giáo xứ chưa có nhà thờ - trong đó có nhà thờ Đời Sống Đặc Sủng Mới, được có quyền xây nhà thờ của mình; và 12 linh mục và nữ tu Ba Lan sắp bị trục xuất vào ngày 31/12/2006 có thể được lưu lại tại Bạch Nga.

Cha Shemet nói: “Chúng tôi không chỉ muốn người Công Giáo có nhà thờ của mình nhưng tất cả các Kitô hữu khác cũng phải được như vậy. Chúng tôi cầu nguyện cho mọi tín hữu không ngại đòi hỏi chi ước muốn chính đáng của mình”.

Nhà thờ Đời Sống Đặc Sủng Mới tại Minsk đã là trung tâm của một cuộc tranh cãi giữa anh chị em giáo dân và chính quyền. Cuộc tranh cãi này đã dẫn đến vụ tuyệt thự tại nhà thờ Đời Sống Đặc Sủng Mới. Anh chị em giáo dân tại Grodno đã noi theo gương đấu tranh bất bạo động này.