Minsk, 05/07/2007 – Christian Solidarity Worldwide đưa tin tuần này cảnh sát Belarus đã bắt giữ 20 người Ki tô giáo hoạt động nhân quyền trong 2 sự cố riêng biệt.

Vào ngày 2 tháng 7, 14 nhà hoạt động nhân quyền đã bị bắt giữ khi họ đang thu thập chữ ký cho đơn thỉnh cầu khôi phục một nhà thờ Công giáo để sử dụng. Nhà thờ Thánh Giu se ở Budslaw đã bị nhà cầm quuyền đóng cửa, và các giáo dân sợ rằng nhà thờ có thể bị biến thành một khách sạn. Họ đã truyền tay nhau một đơn thỉnh cầu phản đối việc thay đổi đó, cũng như một đơn thỉnh cầu riêng biệt kêu gọi sửa đổi luật về tôn giáo của quốc gia. 14 nhà hoạt động nhân quyền đã được thả sau nhiều giờ, nhưng các đơn thỉnh cầu của họ đã bị tịch thu.

Ngày hôm sau, 03/07, cảnh sát lại vây ráp một căn hộ ở Minsk và bắt giữ 6 nhà hoạt động nhân quyền, những người đang chuẩn bị truyền đơn kêu gọi thay đổi luật tôn giáo năm 2002. Họ cũng được thả sau khi đã trải qua gần nguyên ngày trong tù, nhưng toàn bộ phương tiện của họ, bao gồm cả các máy vi tính, các máy in và các truyền đơn tôn giáo, đều đã bị tịch biên. Alaksiej Shein, đồng chủ tịch Đảng Dân chủ Thiên Chúa giáo Belarus, phát biểu với Christian Solidarity Worldwide rằng cuộc vây ráp ở Minsk là bất hợp pháp, vì cảnh sát không có lệnh. Ông nói rằng vây ráp và bắt giữ rõ ràng là nhằm mưu đồ hăm dọa các nhà hoạt động tôn giáo.